Tillbehör

För en komplett glasfiberkonstruktion erbjuder vi här originaltillbehör till våra rör och rördelar i glasfiber såsom packningar, bult, mutter och brickor. De finns i olika utförande och det framgår tydligt i produkt specifikationen vilken produkt de hör ihop med, allt för att förenkla så mycket som möjligt för våra kunder. Även tillbehör till all övrig produktion i glasfiber finner ni hos oss, exempelvis rollers, hinkar, penslar och även rengöringsprodukter för glasfiberproduktion.

Allt anpassat både till hobbyverksamhet och industriell produktion.