Publicerad

Prishöjning råmaterial

På grund av rådande världsläge och höjda strafftullar höjer vi våra råvarupriser från och med Mars 2020. Vi bibehåller dock marknadens lägsta priser och kortaste leveranstider